Seminar: Klimaatverandering en Mensenrechten


Onze website wordt geheel opnieuw ontworpen. U treft hier de oude inhoudelijke pagina's aan. De meest recente informatie vind u oop de Engelstalige websites. Excuus voor het ongemak.

 

 

Een jaar na Kopenhagen, een maand na Cancún: Een symposium over de menselijke kant van klimaatverandering.


"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Artikel 1, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

We leven nu één jaar na de klimaattop in Kopenhagen en op de dag van het seminar ruim een achttal weken na die in Cancún. Kopenhagen had geen echte uitkomst. Althans, zonder de duidelijke afspraken over CO2 reductie waar velen op hoopten. De voorlopige uitkomsten van Cancún lijken meer hoop te bieden op een effectievere mondiale aanpak van klimaatverandering.


Grote groepen mensen moeten nu al dagelijks omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering brengt risico’s met zich mee voor mensen. En daarmee voor hun fundamentele rechten, zoals die op leven, water, voedsel, gezondheid en eigendom. Waar staan de aarde en haar bevolking nu op het gebied van klimaatverandering? Welke mensenrechten staan precies ‘op de tocht’? Zouden mensenrechten, wellicht, een basis vormen voor landen of de internationale gemeenschap om op te treden tegen klimaatverandering? En, hoe kunnen we meer doen, ‘in a spirit of brotherhood’?

 

Deze en andere vragen staan centraal tijdens het seminar Klimaatverandering en Mensenrechten, dat wordt georganiseerd door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, ICCO en Stand Up For Your Rights.

 

Key-note speaker: Prof. Ruud Lubbers - Minister van Staat

'Klimaat, Mensen, Rechten en Vluchtelingen’

 

Het seminar wordt afgesloten met een panel debat o.l.v. Prof. Cees Flinterman (UU, UM en VN Comité inzake Burgerrechten en Politieke Rechten), met o.a. Sylvia Borren (Worldconnectors), Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamerlid GroenLinks), René Leegte (Tweede Kamerlid VVD), Lionel Veer (Mensenrechtenambassadeur) en Gert de Gans (Programmaspecialist Klimaat ICCO).

 

In de plenaire sessie worden de problematiek van klimaatverandering en de verhouding tussen klimaatverandering en mensenrechten uiteengezet door deskundigen. Daarop volgt in de workshops verdere verdieping in de verschillende aspecten van beide onderwerpen, worden de reeds bereikte resultaten op dit gebied in kaart gebracht en vervolgstappen overwogen.

 

 

Datum: 11 februari 2011
Tijd: 13.00 - 17.15 uur (12 - 13 uur inloop met koffie, thee en broodjes)
Locatie: Joseph Haydnlaan 2a ( 3533 AE) te Utrecht
Routebeschrijving: klik hier

 

Check de NJCM site voor meer informatie. Het volledige programma vindt u ook hieronder.

Opgeven en voor meer info:
NJCM-secretariaat
T 071-527 7748
E NJCM@law.leidenuniv.nlDownload:
Programma Seminar Klimaatverandering en Mensenrechten.pdf (0.18 Mb)