Onze missie


Onze missie is iedereen ter wereld ervan te doordringen dat specifieke rechten rond het milieu, water, ontwikkeling, gelijkheid, kinderen, armoede en handel bijdragen aan een duurzame samenleving. Wij willen dat de bijbehorende rechten als mensenrechten worden geaccepteerd. Waarom? Omdat mensenrechten de meest fundamentele waarden in onze mondiale samenleving vertegenwoordigen en gewone wetgeving overstijgen.


Een positief geluid

Te vaak wordt pas over mensenrechten gesproken als ze ernstig worden geschonden en mensen al zijn of concreet worden beschadigd. Stand Up For Your Rights wil een positief geluid laten horen. Wij willen oproepen om deze rechten te erkennen, te ontwikkelen en te handhaven. Mensenrechten zijn er juist ook om te koesteren en te vieren. Dit leidt namelijk tot meer bewustzijn op individueel niveau. Wij dragen hieraan bij door:

  • onderwijs, informatie, onderzoek, advies en campagnes te ondersteunen,
  • nationaal en internationaal mensen samen te brengen rond mensenrechten, ontwikkeling, natuurbehoud en milieu en hen te motiveren de overkoepelende mensenrechten te omarmen,
  • aandacht te vragen voor lokale, regionale en mondiale schendingen van of problemen rond de mensenrechten.

Onze onderwerpen

Stand Up For Your Rights concentreert zich op zeven mensenrechten die te maken hebben met een duurzame samenleving. Voor twee daarvan voeren wij actief campagne. Over de overige vijf geven wij informatie en verwijzen we door naar andere groepen die u meer informatie kunnen geven.

Bekijk hier al onze onderwerpen.