Over ons


Stand Up For Your Rights zet zich in voor een duurzame toekomst voor alle mensen op aarde. En voor mensenrechten die daarmee verbonden zijn.

Lange tijd heeft de mens zich als een alleenheerser over de planeet gedragen. En heeft onze drang naar goederen en consumptie geleid tot het leegroven van de natuur. Maar wij kunnen de aarde niet ongestraft plunderen.

Langzaam maar zeker dringt het besef door dat wij niet heersen over maar deel uitmaken van de natuur. En hoe belangrijk het is dat onze directe én totale omgeving gezond en schoon is.


Een duurzaamheid toekomst en mensenrechten

Duurzaamheid, waardigheid, respect voor elkaar, vrijheid, gelijkheid en vrede...
Het zijn de onontbeerlijke waarden om een duurzaam voortbestaan van de mensheid te garanderen.

Onze meest fundamentele waarden zijn doorgaans in wetgeving als ‘mensenrechten' verankerd. Denk aan het recht op leven, het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces. Deze ‘traditionele' rechten worden ook vaak onder de aandacht gebracht.

Veel organisaties op het gebied milieu en natuurbehoud zijn nog niet gewend hun doelen te bereiken via mensenrechten. Stand Up For Your Rights wil deze brug graag slaan. Door te focussen op dat wat ons allemaal bindt: het belang van en het recht op een duurzame toekomst.